SEO MasterClass

Moduuli 1

🖖 Intro

Tämä moduuli ei vain valmista sinua menestykseen vaan asettaa odotukset korkealle ja näyttää, kuinka korkealle sinäkin voit SEO-urallasi päätyä.

 • Inspiroivat case-esimerkit
Moduuli 2

SEO-työn hinnoittelu

Tässä moduulissa paneudut SEO-työn hinnoitteluun. Opit arvioimaan työtäsi ja tiedät sen arvon markkinassa. Käymme läpi erilaisia hinnoittelumalleja, joita voit soveltaa käytännössä. Lisäksi saat kättä pidempää siitä, kuinka kommunikoit hinnoittelusi selkeästi ja vakuuttavasti asiakkaille – vahvistaen samalla ammatillista uskottavuuttasi.

 • SEO-projektien hintaesimerkit
Moduuli 3

On-page SEO

Kolmannessa moduulissa käymme läpi on-page SEO:n seitsemän fundamentaalia elementtiä, jotka muodostavat verkkosivuston kivijalan. Saat selkeän ymmärryksen siitä, millainen on SEO-ystävällinen ja tarkoitustaan palveleva sisältösivu.

 • 7 tärkeintä on-page SEO:n elementtiä
Moduuli 4

Strateginen SEO

Näe SEO:n evoluutio! – miten se on muuttunut, ja mitä se on nyt. Käymme läpi menneisyyden metodit sekä sen, miten ne ovat vaikuttaneen nykypäivän SEO-strategioihin, jotka vaativat luovuutta ja tarkkuutta. Saat konkreettiset ohjeet siitä, miten voit voittaa markkinoiden kilpailluimmat avainsanat.

Neljännessä moduulissa opit, miten voit käyttää koulutuksesta saamaasi tietoa hyväksesi ja todella erottua kilpailijoistasi.

 • Mistä elementeistä strateginen SEO koostuu
 • Miten luot pohjan SEO-strategialle
 • Miten luot SEO-sisältökokonaisuuksia
 • Miten SEO:a tehtiin ennen
 • Ja miten sitä tehdään nyt.
Moduuli 5

Ammattimaiset SEO-ohjelmat

Mitkä ovat parhaat SEO-työkalut? Mitä ohjelmia kannattaa käyttää, mitkä ovat rahanhukkaa? Tässä moduulissa otat käyttöön ja opit niiden samojen ohjelmien käytön, joita itsekin hyödynnän SEO-työssäni.

 • SEO-työkalun esittely
 • Maksulliset ja maksuttomat ohjelmat
 • Omainaisuuksien esittely
 • Ohjelmien käyttööotto
Moduuli 6

Tekninen auditointi

Opit toteuttamaan teknisen SEO-auditin mille tahansa verkkosivustolle; tunnistamaan ja korjaamaan yleisimmät virheet, jotka voivat vaikuttaa sivuston suorituskykykyyn ja siten sen näkyvyyteen hakutuloksissa. Kuudes moduuli ei vain opeta sinua toteuttamaan teknistä SEO-auditointia vaan se opettaa sinut ymmärtämään, miten pienet tekniset yksityiskohdat voivat vaikuttaa suuresti sivuston kokonaisvaltaiseen menestykseen hakutuloksissa.

 • Sisältöjen linkkirakenteen tutkimus
 • Auditoinnin tekeminen step by step
 • Auditoinnin tulkitseminen
 • Kriittisimmät virheet
 • Sisältöjen linkkirakenne
 • Sivuston nopeus
 • Indeksointivirheiden tarkistaminen
 • Auditointipohja
Moduuli 6

Avainsanojen ideologia

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

Aiheet:

 • Avainsanojen roolin ymmärtäminen SEO:ssa
 • Avainsanojen käyttämisen tärkeys
 • Nieche-haut
 • Avainsanojen voima hakukoneissa
 • Avainsanamuunnelmien tunnistaminen
Moduuli 7

Avainsanojen taustatyö

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

Jaksojen aiheet:

 • Avainsanojen kilpailutason analysointi
 • Avainsanatutkimuksen tavoitteiden määrittely
 • Kohdeyleisöanalyysin tekeminen
 • Avainsanatutkimuksen työpohja
Moduuli 8

Avainsana-tutkimus

 • Auditoi nykysisällät (ohjevideo)
 • Muokkaa data asiakasta varten (ohjevideo)
 • Näin löydät oikeat avainsanat

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

 • Nykysisältöjen auditointi
 • Avainsanatutkimuksen tekeminen
Moduuli 9

Kilpailija-tutkimus

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

 • Kilpailijoiden käyttämät avainsanat
 • Avainsanojen suhde kilpailevien domainien kesken
 • Kilpailijoiden seuranta
 • Kilpailijoiden käyttämät avainsanat
 • Avainsanojen suhde kilpailevien domainien kesken
Moduuli 10

SEO-strategia

 • SEO-strategian luominen

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

 • SEO-strategian malli
 • SEO-strategian läpikäynti kouluttajan kanssa
 • Avainsanat sisällön ideoinnissa
 • Strategiapohjat
Moduuli 11

Off-page SEO

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

 • 4 fundamentaalia
Moduuli 12

SEO-työn seuranta

 • Seurannan asettaminen

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

Moduuli 13

SEO-työn raportointi

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

 • Raportointimallit
Moduuli 14

Uuden asiakkaan pitchaus

 • Työpohjat
Moduuli 13

Lisävinkit

Tämä moduuli selkeyttää ajatuksiasi strategisen SEO:n toimintamallista sekä siitä, miten sen rooli vaikuttaa verkkosivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

 • SEO-strategian malli
 • SEO-strategian läpikäynti kouluttajan kanssa
 • Avainsanat sisällön ideoinnissa