SEO:n tarkoituksena on palvella asiakasta mahdollisimman hyvin; tuoda sisällöt kuuluviin potentiaalisille lukijoille;

auttaa heitä ongelmanratkaisussa, tarjota tietoa ja vinkkejä. Opettaa.

Monet projektit, joita olen saanut toteuttaa, ovat keskittyneet tahoihin, jotka eivät myy mitään. He tarjoavat tietoa.

Siksi jokaista SEO-projektia ohjaa erilainen konversio:

• Maksetun mainonnan kulujen pienentäminen
• Tunnettuuden kasvattaminen
• Uutiskirjeen tilausmäärän kasvattaminen
• Ajatusjohtajuuden vahvistaminen.

Mitä teillä mitataan SEO:ssa? Jos myyntiä, sekin on hyvä, se varmasti on silloin bisneksen tavoite.

Pääasia, että SEO-projektia ohjaa jokin konversio, ei ainoastaan orgaanisen kävijämäärän kasvattaminen sanan varsinaisessa merkityksessä.


👋 Verkostoidutaanko LinkedInissä? Tämäkin ajatus on sieltä jaettu.