Mikä mielestäsi on suurin riski teknisen SEO:n onnistumiselle?

Tähän kysymykseen vastasi lähes 400 SEO-ammattilaista.

Lopputuloksena syntyi State of Technical SEO 2024 -raportti ↗️, joka valottaa yleisimpiä huolia teknisen SEO:n suhteen.

“Vastaukset olivat melko lähellä toisiaan, mutta tekninen velka oli vastauksista suosituin: 28 % vastaajista piti sitä suurimpana riskinä menetymiselle teknisen SEO:n osa-alueella. Toiseksi suurin huoli (23 % vastauksia) oli resurssien puute. Kaksi tärkeintä vastausta ovat itse asiassa vaihtuneet viime vuoteen verrattuna.”

— State of Technical SEO 2024

"The connection between these results and the ones on main blockers of getting changes implemented is interesting. The main blocker is non-SEO dev work and the main risk is technical debt. The two are connected in many ways. Too many times "non-SEO dev work" if not managed properly becomes technical debt later on. Not to mention the interplay of both with the lack of buy-in for technical SEO which is often the cause here."

— Emina Demiri