Asiantuntijuus, auktoriteetti ja luotettavuus

Tiivistetysti: E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) eli suomeksi asiantuntijuus, auktoriteetti ja luotettavuus on yksi tärkeimmistä Googlen antamista sisällön laadun ohjeistuksista.

Hyvä tietää algoritmeistä

Olet varmasti pohtunut, miten Googlen algoritmit toimivat – etkä ole ainoa.

Googlen algoritmit ovat yhtä iso mysteeri meille kaikille. Sen vuoksi niitä pitää seurata ja uusia toimenpiteitä testata, jotta sivusto ja sen sisällöt noudattavat aina Googlen parhaita käytäntöjä, eivätkä ne vajoa hakutuloksissa.

Yksi metriikka on kuitenkin pitänyt pintansa. Puhutaan tietenkin kirjainyhdistelmästä E-A-T. 

Googlen vuonna 2015 julkaisema Search Quality Evaluator Guidelines nivoo yhteen SEO-sisällöntuotannon suositukset, ja E-A-T nousee yhdeksi tärkeimmistä tavoista tuottaa tekstejä.

Googlen laatuvaatimukset koskettavat kaikkia

The Search Quality Evaluator Guidelines -ohjeistusta on päivitetty kolmesti: heinäkuussa 2018, toukokuussa 2019 ja lokakuussa 2021.

Myös näiden päivitysten väliin mahtuu useita algoritmipäivityksiä: osa on pienempiä, joita Google tekee päivittäin, osa suurempia, kuten viimeisin May 2022 Broad Core Update.

On kuitenkin hyvä muistaa, etteivät edes Googlen ohjeistukset ole suoria vastauksia siihen, miten algoritmit todellisuudessa toimivat. Näiden ohjeistuksen tarkoituksena on kertoa, mitä mittarit ovat ja miten ne toimivat.

Testaaminen ja tulosten seuranta sekä niiden pohjalta tehtävät muutokset jäävät aina SEO-konsultin vastuulle.

Verkkosivuston tärkein tehtävä on auttaa asiakasta

Moni unohtaa verkkosivuston tärkeimmän tehtävän. Se ei nimittäin ole myydä vaan tarjota asiakkaalle hyödyllistä tietoa. 

Toisin sanoen, verkkosivuston tärkein tehtävät, myös Googlen ohjeiden mukaan, on auttaa asiakasta:

E-A-T malli

✅ “Websites and pages should be created to help users.”

E-A-T ohje

Muistilista E-A-T:n sisällöntuotantoon

Seuraamalla Search Quality Evaluator Guidelinesin ohjeita tiedät noudattavasti E-A-T:in vaatimuksia.

Näitä vaatimuksia ovat:

  • Jokaisella sisältösivulla tulee olla tarkoitus, ja tämän tarkoituksen pitää tukea asiakkaan tiedonhakua eli vastata tarpeeseen, toiveeseen tai toivottuun transaktioon.
  • Sisällön tyyppi vaikuttaa siihen, miten se tulee kirjoittaa: esimerkiksi YMYL-sisällöt (Your Money or Your Life) vaativat hyvin huolellisesti tuotettua sisältöä.
  • YMYL-sisältöjä tulee siis tarkastella todella huolellisesti: YMYL (Your Money Your Life) tarkoittaa Googlen silmissä niitä verkkosivustoja, jotka käsittelevät henkilön talouteen tai terveyteen vaikuttavia ja liittyviä aiheita, kuten rahoitushyvinvointi ja vakuutukset, eli aiheita, joissa väärä tieto voi olla lukijalle jopa hengenvaarallista. Google tarkastelee näitä verkkosivuja todella kriittisesti EAT:n avulla.

On aina hyvä muistaa, että Google parantaa koko ajan sisältöjen vaatimuksia mutta vain, jotta sisällöt olisivat osuvampia ja laadukkaampia käyttäjän haun suhteen.

Onhan verkkosisältöjen perimmäinen tarkoitus, kuten edellä mainittu, aina ohjeistaa, auttaa, opettaa ja/tai ratkaista asiakkaan pulma.

Viimeistään nyt kannattaa varmistaa, vastaavathan kirjoittamasi sisällöt E-A-T:in vaatimuksiin.

Optimoinnin iloa!