On-page SEO on hakukoneoptimoinnin osa-alue
20.10.2023
Senior SEO-konsultti Marinella Himari

SEO-kirjoittaminen on muuttunut, eikä avainsanojen viljely enää riitä.

Näin tuotat sisältöä vuonna 2024

SEO-kirjoittaminen on terminä tuttu, ja se on pitkään ollut digitaalisen markkinoinnin kulmakiviä. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa, ja onko sen merkitys muuttunut ajan saatossa?

Aluksi: Ethän enää käytä meta-keywordseja

Tiesitkö (tai muistatko), että ennen aikaan html-koodin sekaan syötettiin “kaikki mahdolliset hakutermit sisältävänä avainsanarimpsu” eli pitkä litanja meta-keywordseja.

Alla olevassa (ja jo melko muinaisessa) esimerkissä on haluttu optimoida sisältö oranssilla kehyksellä merkityille avainsanoille. Avainsanoja saattoi olla perätysten jopa 30! Tai enemmän.

Meta keywordsit eivät enää toimi, eli niitä ei kannata lisätä koodin sekaan. Niiden käyttö loppui jo vuonna 2014.

Meta keywordsien käyttö loppui vuonna 2014.

Millaiset sisällöt pääsevät Googlen etusivulle?

Googlen parhaille paikoille nousevat laadukkaat ja informatiiviset sekä rakenteeltaan hyvät sisällöt, joille on jäsennetty tehokas linkkirakenne.

Ei siis riitä, että kirjoitat kilpailijan tekstin omin sanoin uusiksi; sinun tulee tarjota uutta näkemystä, ajantasaista tietoa, omaa ekspertiisiä ja kokemuksia aiheesta.

Eihän Googlen ole mitään järkeä nostaa hakutulosten kärkeen sisältöjä, jotka ovat toistensa kopioita.

Kaikkea SEO-kirjoittamista ohjaa huolellisesti tehty taustatyö:

 • hae hakusanoilla ensimmäiseksi sijoittuvat sisällöt
 • tarkastele sisällön laajuutta ja aiheita
 • tarkastele myös sisällön rakennetta
 • käy läpi sisäiset ja ulkoiset linkit.

SEO-kirjoittamisen perusteet

Aloitetaan perusteista. Optimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joiden avulla pyritään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden tulossivuilla. Kun puhumme SEO-kirjoittamisesta, tarkoitamme tekstisisällön tuottamista tavalla, joka on hakukoneystävällistä. Tämä on perinteisesti tarkoittanut oikeiden avainsanojen valitsemista ja niiden viljelemistä tekstissä sopivassa suhteessa.

Aiemmin tekstin tuli olla riittävän tiheä avainsanoilla höystettynä, jotta hakukoneet tunnistaisivat aiheen relevantiksi tietyille hauille. Lisäksi oli tärkeää huolehtia muista tekijöistä, kuten otsikoista, väliotsikoista ja sisäisistä linkeistä (nämä kolme ovat edelleen tärkeitä).

Näin SEO-sisältöjen evoluutio on muovautunut

Kuten kaikki elävä ja hengittävä, myös SEO on kehittynyt ja muuttunut ajan saatossa . Hakukoneet, erityisesti Google, ovat vuosien varrella tehostaneet algoritmejaan ymmärtääkseen paremmin ei vain avainsanoja, vaan myös niiden taustalla olevan merkityksen ja kontekstin. Tämä tarkoittaa, että pelkkä avainsanojen toistelu ei enää riitä eikä se ole edes suotavaa.

Nykyään SEO-kirjoittamisen ytimessä on laadukas ja hyödyllinen sisältö, joka vastaa käyttäjän haun intentioon – toisin sanoen, mitä käyttäjä todella haluaa löytää haullaan. Tekstin tulee olla informatiivista ja helposti luettavaa. Sen tulee tarjota todellista arvoa lukijalle.

Siksi haluat myös varmistaa, ettei sivustolta löydy vahingossa julkaistua tuplasisältöä.

Jotain vanhaa, paljon uutta ja sinistä

Kuten huomaat, SEO-kirjoittaminen on muuttunut vuosien varrella. Vaikka sen perusteet ovat edelleen voimassa, painopiste siirtynyt yhä enemmän laadukkaan sisällön tuottamiseen. Meidän tulee kirjoittaa ihmisille, ei koneille, ja luoda sisältöä, joka todella vastaa käyttäjien tarpeisiin ja kysymyksiin.

Tässä kohtaa kuvaan astuvat intentiot, joita on 3 + 1 tyyppiä.

Edelleen, meidän tulee myös muistaa sisäisten linkkien tärkeys.

Laadukas sisällöntuottaminen ei ole tehokkaampaa ainoastaan SEO:n kannalta, se myös rakentaa luottamusta ja uskottavuutta yleisösi silmissä. Ja sitähän loppujen lopuksi haluamme – yhteyden ja vuoropuheluun ihmisten kanssa, jotka arvostavat sitä, mitä meillä on sanottavana.

Kuinka pitkä SEO-tekstin tulee olla?

Ei ole olemassa yhtä oikeaa suositusta sisällön pituudelle eikä Google pidä artikkelin pituutta näkyvyystekijänä.

Google keskittyy pikemminkin sisällön merkityksellisyyteen ja laatuun. Joten, lyhyt vastaus kysymykseen “kuinka pitkä blogikirjoituksen tulisi olla?” on niin pitkä, kuin sen on oltava, jotta voit kertoa aiheesta tarpeeksi kattavasti.

Kuinka monta kertaa avainsana tulee lisätä tekstiin?

Edelleen, muista, että sisällön laatu ajaa ohi avainsanojen määrän.

Perussääntö on, että hakukoneoptimoitua sisältöä kirjoittaessa avainsanaa tulee käyttää järkevissä määrin.

Älä siis ylioptimoi.

Ylioptimointi on nimittäin yksi yleisimmistä syistä, miksi sisällöt eivät nouse Googlen hakutuloksiin.

Ajatellaan, että haluat päästä Googlessa ohi kilpailijasi, joka on kirjoittanut hyvän, jo Googlesta löytyvän eli hakutuloksiin indeksoituneen sisällön.

Tällöin sinun tulee tarkastella:

 • Kuinka laajasti ko. sisältö käsittelee avainsanan aihetta
 • Kuinka pitkä tai lyhyt teksti on
 • Kuinka monta kertaa avainsana esiintyy tekstissä
 • Miten avainsanaa on käytetty H1–H3-otsikoissa
 • Onko tekstin seassa kuvia ja mitkä niiden alt-nimet ovat
 • Kuinka paljon sisällössä on sisäisiä ja ulkoisia linkkejä
 • Kuinka paljon kilpailijan sisältö saa linkkejä muilta sivuistoilta.

Osa SEO-konsulteista suosittelee avainsanatiheydeksi 0.5%–0.8%. Toisten mielestä luvun tulisi olla korkeampi, esimerkiksi 0.5%–2.5%. Järjestäen kaikki SEO-konsultit ovat kuitenkin sitä mieltä, että luvun pitää olla alle 3%.

Hubspotin esimerkeissä voit laskea avainsanatiheyden näin:

 • Jos sisältösi on 1000 sanaa pitkä, käytä avainsanaa 10 kertaa. Formula on tällöin: 10 / 1000 = .001
 • Toinen vaihtoehto on lisätä avainsana 1–2 kertaa jokaista 100 sanaa kohden. Tällöin avainsanatiheydeksi muodostuu noin 1–2%.

Jälkimmäinen vaihtoehto on ihan järkevä.

✅ Tee näin: Suosi avainsanatiheytenä 1–2%. Näin olemme saaneet parhaat tulokset ja voittaneet tähän päivään mennessä kymmeniä tuhansia avainsanoja.

Muista hyödyntää myös otsikoita

Väliotsikot helpottavat ja selkeyttävät lukukokemusta sekä auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön rakenteen.

Otsikot ovat siis sekä visuaalisia tekijöitä että SEO-elementtejä.

Väliotsikoihin kannattaa panostaa, sillä ihmiset käyvät aina ensin läpi:

 • sisällön otsikot
 • kuvat
 • kuvatekstit.

Mikäli nämä kolme tekijää luovat tarpeeksi kiinnostavan vaikutelman, lukija todennäköisesti syventyy tekstiin tarkemmin.

Hakukoneoptimoinnissa käytettävät otsikkotyypit ovat:

 • H1, sisältöteksin pääotsikko
 • H2, pääotsikolle alisteinen alaotsikko (voi olla useampi)
 • H3–H6-otsikot ovat nimensä mukaisesti H2:lle alisteisia alaotsikkotyyppejä (voi olla useampi).

Suosi jokaisella sisältösivulla vain yhtä H1-otsikkoa. Kuitenkin H2–H6-tason otsikoita voit käyttää niin paljon, kuin haluat. Muista, että otsikoiden tyyppi vaikuttaa siihen, miten tärkeäksi myös hakukoneet katsovat niiden painoarvon; H2 on voimakkaampi kuin kaikista pienin H6-otsikko.

Älä täytä väliotsikoita avainsanalla vaan hyödynnä rinnasteisia termejä

Otsikoissa kannattaa hyödyntää pääavainsanalle rinnasteisia avainsanoja (related keywords).

Myös kysymysmuotoiset otsikto kannattaa ottaa käyttään, sillä tällöin Google saattaa nostaa sisältösi näkyviin Ihmiset kysyvät myös -osioon tai jopa Position Zeroon.

Muista nämä:

 • Kirjoita sisältö aina ensisijaisesti lukijalle
 • Sisällystä tekstiin aiheelle valittu avainsana
 • Sisällytä tekstiin rinnasteisia avainsanoja
 • Avainsanoja saa taivuttaa
 • Älä kirjoita tuplasisältöä (muista canonical-tagi)
 • Älä ylioptimoi
 • Kirjoita aina hyvää ja hyödyllistä sisältöä!
KIRJOITTAJA
Marinella Himari

Marinella Himari

Marinella on optimoinnin vuonna 2007 aloittanut SEO-maailman dinosaurus, senioritason SEO-konsultti ja sisältöstrategi.

MinustaLinkedIn