SISÄLLYS

Hakukoneoptimointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: on-page seo, off-page seo ja tekninen seo.

Ei se määrä, vaan laatu

SEO:lla eli hakukoneoptimoinnilla parannetaan ja kasvatetaan verkkosivuston orgaanisen liikenteen määrää ja laatua. Parantamisella tarkoitetaan potentiaalisten lukijoiden ja asiakkaiden tavoittamista, kasvattamisella toivottujen kävijöiden määrällistä kasvua.

Vuoden 2023 lopulla julkaistu Googlen algoritmipäivitys muistuttaa, että edelleen tärkeintä on hyvän ja hyödyllisen sisällön tuottaminen. Avainsanoja ei tule vain viljellä sisältöjen sekaan, vaan sinun tulee julkaista haun intentiota eli perimmäistä syytä/kyselyä vastaavaa sisältöä.

Käymme läpi optimoinnin osa-alueet, joita ovat:

 1. sivuston tekninen toteutus (tekninen seo)
 2. sivuston sisältö (on-page seo)
 3. sivuston ulkoiset tekijät (off-page seo).

Lisäksi paneudumme siihen, mitä voimme Google-optimoinnin avulla saavuttaa:

 • enemmän potentiaalisia asiakkaita
 • enemmän laadukkaita lukijoita
 • brändin ajatusjohtajuuden ja tunnettuuden kasvua
 • sekä sivuston auktoriteetin kasvattamista Googlen silmissä.

hakukoneoptimoinnin koulutus

Älä tyydy olemaan näkymätön. Ole se, joka on Googlessa vaikein ohittaa.

Tutustu SEO-koulutuksiin

1. Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Statistan tutkimuksessa Google on edelleen maailman suosituin hakukone yli 83% osuudellaan hauista; Oberlon tutkimuksen mukaan vuoden 2023 aikana hakuja on tehty 89,3 miljardia kertaa kuukaudessa. Siksi optimointia kutsutaan usein Google-optimoinniksi.

Ja vaikka orgaanista näkyvyyttä kutsutaan “ilmaiseksi näkyvyydeksi”, totuus on, että laadukkaan sisällön tuottaminen vie aikaa. Pelkästään AI-sovelluksiin ei kannata luottaa, vaikka niistä voikin saada hyviä ideoita sisällön tuottamiseen.

Muista, että sinun tulee aina kirjoittaa ihmiselle, ei yksin hakukoneelle.

Hakukoneoptimointi on tärkeää, sillä sen avulla voidaan:

 1. ansaita uusia kävijöitä omalle sivustolle
 2. vahvistaa omaa ajatusjohtajuutta ja tunnettuutta
 3. kasvattaa konversiota
 4. todentaa ja korjata sivuston tekniset virheet
 5. luoda tehokas linkkistrategia
 6. tarjota apua ja tietoa lukijoille.

Hakukoneoptimoinnin tuloksia mitataan eri ohjelmilla, kuten Google Analyticsillä.

2. Miten optimoinnin tulokset voidaan todentaa?

Kun teet hakukoneoptimointia, haluat myös tietää siitä saadut tulokset.

Voit seurata esimerkiksi Google Analyticsin avulla, miten kävijämäärät ovat kasvaneet, mitkä sivut ovat suosituimpia sekä millä sivuilla vietetään eniten aikaa.

Jos haluat, voit opiskella GA:n käyttöä ilmaiseksi Google Academyssä.

2.1 Mitä SEO-tietoja analytiikassa mitataan?

 1. Orgaanisen liikenteen kasvua ja kehitystä
 2. Suosituimpia sisältöjä ja niiden lukuja
 3. Istuntoja, klikkauksia ja istunnon keskimääräistä kestoa
 4. Välitöntä poistumisprosenttia
 5. Liidien määrää
 6. Orgaanisen liikenteen kautta tullutta myyntiä
 7. Konversioprosenttia
 8. Linkkien määrää ja laatua.

2.2 Onko Google Analytics laiton Suomessa?

Google-osaaja Santeri Kallion mukaan “Google Analytics ei ole laiton Suomessa, koska heinäkuussa 2023 voimaan tullut EU-US Data Privacy Framework mahdollistaa turvallisen henkilötietojen keruun EU-kansalaisista.”

Miksi sivuston sisäiset linkit ovat tärkeitä?

3. Sivuston tekninen optimointi

Virtuaalisessa maailmassamme, jossa informaatiotulva ylittää ihmismielen käsityskyvyn, on elintärkeää, että viestisi erottuu ja saavuttaa kohderyhmänsä. Tässä vaiheessa kuvaan astuu tekninen SEO, jonka avulla sivuston käytettävyyttä tutkitaan ja parannetaan.

Tekninen hakukoneoptimointi on kuin digitaalinen arkkitehti. Se varmistaa, että viestisi päätyy niiden silmien eteen, jotka kaipaavat juuri sitä tietoa, jonka vain sinä voit tarjota.

Muista, etteivät hakurobotit näe (vaikka kuvantunnistus kehittyy koko ajan), ne lukevat koodia. Siksi esimerkiksi kuville tulee määrittää ALT-nimet.

3.1 Miksi sivuston teknisellä kunnolla on väliä?

Tekninen SEO on yksi Google-optimoinnin perustekijöistä. Sen avulla varmistetaan, että verkkosivusto täyttää Googlen antamat tekniset vaatimukset.

Tekniseen hakukoneoptimointiin liittyviä elementtejä ovat muun muassa:

 • XML-sivukartta
 • robots.txt-tiedosto
 • sivuston hierarkia
 • mobiilikäytettävyys
 • sivuston nopeus
 • crawlaus ja indeksointi
 • SSL-suojaus
 • linkkisyvyys
 • kanonikaalit URLit
 • kuvien optimointi.

seo koulutus

3.2 Sivuston auditointi

Jokainen SEO-projekti alkaa sivuston auditoinnista.

Auditoinnilla varmistetaan, että sivusto toimii moitteettomasti ja että hakurobotit pääsevät tutkimaan sisältöjä esteettä. Jos sivustolta löytyy indeksoinnin estäviä virheitä, hakukoneoptimointi ei tuo toivottuja tuloksia.

Auditoinnissa tarkistetaan muun muassa sivuston:

 1. indeksointiongelmat
 2. latausnopeus
 3. mobiilitoimivuus
 4. SLL-suojaus
 5. robots.text-tiedosto
 6. linkkisyvyys
 7. rikkinäiset linkit
 8. dublikaattisisällöt
 9. sitemap
 10. schema-tiedot
 11. murupolku.

Orgaanisen kasvun kehitystä voi mitata Google Search Consolessa.

1. Indeksointiongelmat

Tarkista helposti indeksoituneet sivut

Indeksointivirheet tarkistat tehokkaimmin Google Search Consolesta (luku 3.3).

Voit kuitenkin aloittaa helposti ja tarkistaa indeksoituneiden sisältöjen määrän näin:

 1. Kirjoita Googleen site:sivustosinimi.fi (kts. yllä oleva kuva)
 2. Tarkastele Noin-lukua; kuinka suuri luku on?

Tällä tavoin saat arvion hakutuloksiin indeksoituneiden sisältöjen määrästä. Ja jos tiedät, että sivustollasi on vaikkapa noin 100 hyvää sivua, joiden pitäisi löytyä Googlesta, ja jos Noin-luku on silti vain muutama kymmenen, jotain pitäisi tehdä (kts. kohta 3.3).

2. Sivuston latausnopeus

Sivuston nopeus on yksi 200:sta Googlen näkyvyystekijästä (ranking factors). Suositus on, että sivusto latautuu alle kolmessa (3) sekunnissa. Suurin yksittäinen ongelma sivuston hitaaseen latautumiseen ovat liian suuret kuvat, joten muista aina optimoida kuvat web-muotoon.

Sivuston latausaikaa nopeuttaaksesi:

 • Optimoi kuvat eli varmista, että kuvat on julkaistu next generation muodossa (webp) ja että ne eivät ole yhtään sen suurempia kuin sivustosi sisältöalue on.
 • Pakkaa CSS, HTML ja JS-koodi.
 • Minimoi turhat/liiat uudelleen­ohjaukset, sillä jokainen uudelleen­ohjaus synnyttää ylimääräisen HTTP-kyselyn, joka puolestaan pidentää latausaikaa.
 • Hyödynnä selaimen välimuistitusta: WP-sivuilla esim. WP Rocket tai Super Cache ajavat tämän asian.
 • Palvelimen nopea vastausaika vaikuttaa sivujen lataamisaikaan, eli varmista, että käytössäsi on tarpeeksi tehokas palvelin.

Tarjolla on myös hyviä ilmaisia työkaluja sivuston nopeuden testaamiseen:

core web vitals

3. Mobiilitoimivuus

Hitwisen tutkimuksen mukaan lähes 60% kaikista maailman hauista tehdään mobiililaitteilla. Siksi mobiilikäytettävyys on yksi tärkeimmistä Googlen näkyvyystekijöistä.

AMP-sivujen (eli verkkosivustojen erillisten mobiiliversioiden) sijaan kannattaa panostaa siihen, että sivustosi toimii moitteettomasti kaikilla päätelaitteilla, oli sen näyttöresoluutio mikä tahansa (läppäri, puhelin, tabletti).

Voit testata sivustosi mobiilitoimivuutta voi Chrome-selaimeen asennettavalla maksuttomalla Lighthouse-lisäosalla.

Lisäksi voit tutkia ja korjata mobiilikäytettävyyden virheitä (kts. yllä oleva kuva) Google Search Consolessa.

4. SLL-suojaus eli sivuston tietoturva

SSL-salaus suojaa liikenteen sivuston palvelimen ja kävijän selaimen välillä, mikä parantaa verkkosivujen tietoturvaa. SSL:n käyttöönotto on usein myös täysin ilmaista (esimerkiksi Really Simple SSL -lisäosan avulla).

5. Robots.txt-tiedosto

Robots.txt on tiedosto, jonka avulla hakurobottien vierailu voidaan estää tietyillä sivuilla tai verkkosivuston osa-alueille. Vaikka useimmat verkkosivustot eivät tarvitse ko. tiedostoa, on tapauksia, joissa haluat hyödyntää kieltokomentoa.

Sivuston sisäinen linkitys vaikuttaa käytettävyyteen.

6. Linkkisyvyys (Crawling Depth)

Sivuston rakenteella on kriittinen merkitys sivuston käytettävyydelle ja siten myös sisältöjen löydettävyydelle.

Varmista, että kaikki tärkeimmät sisältösivut ovat korkeintaan kolmen (3) klikin päässä. Jos voit, suosi kahden tason mallia (tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista).

Mitä syvemmälle sivuston arkkitehtuurissa eli puurakenteessa sisällöt painuvat, sitä vähempiarvoiseksi hakurobotit lukevat ne. Nosta siis tärkeimmät sisällöt päänavigaatioon ja maksimissaan kolmen klikin päähän.

Sivustosi päänavigaatio on tärkeä SEO-elementti ja tärkeä myös käytettävyyden kannalta; navigaatiossa olevat linkit kertovat hakukoneille sisältöjen tärkeydestä, minkä lisäksi navigaation avulla käyttäjän on helppo liikkua sivustollasi.

Päänavigaatiota kannattaa miettiä myös brändimielikuvan puolesta; se mitä päänavigaatiossa on esillä kertoo kävijälle suoraan siitä, mitä sivustosi tarjoaa (ja mitä se ei tarjoa).

7. Rikkinäiset linkit

Varmista, että sivustoltasi ei löydy rikkonaisia linkkejä, jotka johtavat kävijän 404-sivulle.

Voit hyödyntää näitä työkaluja ja toimenpiteitä linkkien tarkistukseen:

 • Broken Link Checker (WordPress)
 • SEO Minion
 • Semrush
 • Ahrefs

Aina toisinaan sisällöt muuttuvat. Näin käy etenkin silloin, kun haluat SEO-korjata olemassa olevaa artikkelia.

Kun sisällön URL-osoite muuttuu, sinun tulee tehdä uudelleenohjaus. Ilman ohjausta käyttäjä päätyy ei-toivotulle 404-sivulle.

 • 301 > pysyvä uudelleenohjaus
 • 302 > väliaikainen uudelleenohjaus (ei kerrytä SEO-näkyvyyttä)

8. Duplikaatti-sisällöt (kannibaalisisällöt)

Rel=”canonical”-tagin avulla voidaan määritellä samankaltaisista sisällöistä se tärkein.

Vaikka tuplasisältöjä ei lähtökohtaisesti tulisi koskaan julkaista, niitä ilmenee etenkin verkkokaupoissa ja tuotekategorioissa, jos sama tuote on esitetty monessa eri tuotekategoriassa tai jos sinulla on monta hyvin samanlaista tuotetta. Canonical-tagin avulla merkitään siis samanlaisista ja lähes samantyyppisistä sisällöistä tärkein, jonka Google saa indeksoida ja sivuuttaa muut.

Tagi tulee asettaa kaikille niille sivuille, joilta löytyy tuplasisältöä eli esimerkiksi hyvin samanlainen tuotekuvaus.

Riippuen käyttämästäsi julkaisualustasta, yksittäisen sisällön tai tuotteen SEO-ominaisuuksista löytyy yleensä kohta canonical-tagille. Lisää ensisijaisen tuotteen/sisällön URL (siis sen, jonka haluat indeksoituvan) kokonaisuudessaan toissijaisen tuotteen canonical-tagille varattuun kohtaan. Näin kerrot hakukoneille, mikä keskenään samanlaisista tai samantyyppisistä sisällöistä on tärkein.

9. Sitemap eli xml-sivustokartta

Sivustolta tulee löytyä automaattisesti päivittyvä XML-sivustokartta eli sitemap, jonka voit käydä kertomassa Google Search Consolelle.

Sitemap kertoo hakuroboteille sivuston rakenteen. Sen avulla voidaan myös nopeuttaa sivuston sisältöjen indeksointumista Googlen hakutuloksiin.

Google Search Consolesta voit tarkistaa sivuston indeksointivirheitä.

11. Murupolku

Murupolku on linkkipolku, joka kertoo sekä käyttäjälle että hakukoneille sivuston rakenteen.

Murupolku voi esimerkiksi näyttää tältä: Etusivu > Palvelut > Verkkosivut yritykselle

Vaikka suurin osa käyttäjistä hyödyntää tänä päivänä back-komentoa mobiililla selatessa, murupolku on yleensä ainoa navigaatio, joka näkyy suoraan mobiilinäkymässä. Ja koska mobiilihaut kattavat jo yli 60% kaikista maailman hauista, murupolun rooli on edelleen tärkeä.

Google Search Console

3.3 Google Search Console

Google Search Console on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, jonka avulla voit tarkistaa sivuston tekniseen kuntoon ja suorituskykyyn liittyviä ominaisuuksia.

Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • indeksoinnin tila
 • indeksointivirheet
 • hauista tullut liikenne
 • sivuston tehokkuus
 • sivuston käytettävyys.

Lisäksi voit hyödyntää valmiita raporttipohjia ja työkaluja sekä tutkia virheitä, jotka estävät sivustoasi indeksoitumasta.

Search Console kertoo enemmän hyödyllistä tietoa omasta sivustosta kuin yksikään maksullinen sovellus (Ahrefs, Semrush, Similarweb, jne.).

3.3.1 Search Consolen avulla voit myös nopeuttaa uusien sisältöjen indeksoitumista

Googlen hakurobotit vierailevat aktiivisemmin niillä sivuilla, jotka päivittyvät usein. Jos sivustosi on staattinen, eli sille ei tuoteta jatkuvasti uutta sisältöä, sinun kannattaa käydä kertomassa GSC:lle uusista muutoksista ja uusista sisällöistä.

Hakukoneoptimointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: on-page seo, off-page seo ja tekninen seo.

4. Sivuston sisällöllinen optimointi (on-page SEO)

On-page SEO tarkoittaa kaikkia hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä, jotka voit tehdä itse oman sivuston sisäisesti.

Näihin toimenpiteisiin lukeutuvat muun muassa:

Näin kirjoitat SEO-titlen eli Page titlen.

4.1 SEO-kirjoittaminen vuonna 2024

SEO-kirjoittaminen on terminä tuttu, ja se on pitkään ollut digitaalisen markkinoinnin kulmakiviä. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa, ja onko sen merkitys muuttunut ajan saatossa?

4.2 H1–H6-tason otsikot

Eri otsikot ovat eriarvoisia.

 • H1 (heading one) on sivun pääotsikko
 • H2 (heading two) on pääotsikolle alisteinen alaotsikko
 • H3–H6 ovat nimensä mukaisesti alaotsikkotyyppejä.

Väliotsikot toimivat sekä SEO-elementteinä että tahdittavat ja selkeyttävät lukukokemusta. Suosi sisällössä otsikoiden oikeaa järjestystä.

4.3 Näin kirjoitat SEO-titlen

Sivun otsikko eli SEO-title (Page title) on Googlen hakutuloksissa näkyvä otsikko. Sen pituus on maksimissaan 60 merkkiä (välilyönnit lasketaan). Se ei siis näy lukijalle sivustolla vaan ainoastaan Googlen tuloksissa.

SEO-titlellä on merkittävä rooli sisältöjen hakukoneoptimoinnissa: niiden avulla kerrot sekä hakukoneille että tietoa etsiville, mistä ko. sisältösivulla on kysymys.

4.4 Näin kirjoitat metatekstin

Mitä tarkoittaa meta, kun puhutaan hakukoneoptimoinnista? Metateksti on paras paikka ansaita klikki! Ajattele metatekstiä aina parhaana mahdollisena hissipuheena ko. sisällöstä.

Metateksti eli meta-description on Googlen hakutuloksissa SEO-titlen alla näkyvä lyhyt kuvaus (160 merkkiä) ko. sivun sisällöstä.

4.5 Näin optimoit URLit

Sisällön ajankohtaisuus on hakukoneoptimoinnin keskeisiä tekijöitä.

Toisin sanoen, URL-osoitteen sisältämä vuosiluku voi olla kaksiteräinen miekka:

 • Se voi aluksi parantaa sisällön näkyvyyttä mutta ajan kuluessa kääntyä itseään vastaan.
 • Kun vuosi vaihtuu, hakukoneet ja käyttäjät saattavat pitää sisältöä vanhentuneena, vaikka se olisi edelleen pätevää ja hyödyllistä.

Vuosilukujen käyttäminen URLissa voi johtaa siihen, että sisältö menettää arvokkaan sijoituksensa. Keskity luomaan ajatonta ja laadukasta sisältöä, joka säilyttää arvonsa ja tuoreutensa pitkään.

P.S. Sisältöä kannattaa kuitenkin aina päivittää, jolloin pidät Googlen hakurobottien lukemat XML-tiedot ajantasalla.

Näin määrität kuvan ALT-nimen.

4.6 Näin optimoit kuvien ALT-nimet

Kuvat puhuttelevat ja kommunikoivat voimakkaammin kuin pelkät sanat. Optimoinnissa ne eivät kuitenkaan puhu kaikille samalla kielellä – ja siksi on väliä, kirjoitatko kuvauksen suomeksi tai vaikka englanniksi. Kuvien nimet ovat myös tärkeä osa sivuston saavutettavuutta.

ALT-nimet ovat avain siihen, että kuvat voivat nousta Googlen kuvahaun tuloksiin. Lisäksi ne kertovat käyttäjille mutta myös hakuroboteille kuvan sisällöstä.

4.7 Tuplasisällön tarkistaminen

Sivustolla ei tulisi koskaan julkaista tuplasisältöä (duplicate content).

Voit tarkistaa tuplasisältöjä mm. seuraavien työkalujen avulla:

4.8 Erilaiset SERP-tulokset

Hakutulossivun tuloksia kutsutaan yhteisnimellä SERP. Näitä voivat olla perinteiset linkit (joissa näkyvät SEO-title ja metateksti), Ihmiset kysyvät myös -osio, Aiheeseen liittyvät haut sekä Position Zero. Tutustumalla näihin hakutuloksiin voit suunnitella sisältöjäsi aivan uudella tavalla.

Sisältöstrategiassa tulisi aina huomioida se, miten eri SERP-paikkoja voi voittaa, sillä niiden arvo ja CTR% vaihtelee.

Voit tutkia eri tulosten klikkiprosenttia Advanced WebRankingin laskurissa.

Eri SERP-paikkojen klikkiprosentit vaihtelevat.

5. Off-page SEO eli sivuston ulkoinen optimointi

Off-page SEO tarkoittaa sivuston ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten backlinkejä ja brändisanojen mainintoja muilla sivuistoilla. SIksi ulkoisen hakukone­optimoinnin tarkoituksena on parantaa sivuston luotettavuutta tiedonlähteenä.

Backlink tarkoittaa toiselta sivustolta ansaittua linkkiä omalle sivustollesi. Pyri siis aina kirjoittamaan niin hyvää sisältöä, että joku haluaa linkittää siihen ja käyttää sisältöäsi lähdemateriaalina.

Huomioithan, etteivät kaikki linkit kuitenkaan ole samanarvoisia. Kiinnitä huomiota siihen, millaiset sivustot linkittävät sivustollesi sekä millaisille sivustoille itse linkität.

Linkkifarmaus eli linkkien väärinkäyttö voi romauttaa sivustosi näkyvyyden. Lue, miten dofollow-, nofollow-, sponsoroidut- ja ugc-linkit eroavat toisistaan ja miten käytät niitä oikein.

Google Search Advocate John Mueller arvioi, että backlinkien voimallisuus tulee laskemaan tulevaisuudessa:“Well, it’s something where I imagine, over time, the weight on the links at some point will drop off a little bit as we can figure out a little bit better how the content fits in within the context of the whole web.” (3.11.2022, Search Off The Record)

Brändimaininnat (Brand Signals)

Brändimaininnoilla tarkoitetaan sivustosi/brändisi nimen mainintaa muilla sivustoilla julkaistuissa sisällöissä.

Esimerkiksi Semrushissa voidaan monitoroida oman brändinimen osumia muualla verkossa: kun saat ilmoituksen, että toisella sivustolla on mainittu brändinimesi, voit kenties lähestyä ko. julkaisijaa ja kysyä itsellesi orgaanista linkkiä.

Linkkitutkimus

Linkkitutkimuksen avulla selvitetään kilpailevien sivustojen näkyvyyteen vaikuttavat linkit sekä oman sivuston uudet ja potentiaaliset ulkoiset linkitysmahdollisuudet.

Eli puhutaan edelleen backlinkeistä.

Ulkoiset linkit (backlinkit) ovat tärkeitä siksi, että ne auttavat verkkosivustoa saavuttamaan paremmat sijoitukset Google-haussa.

Linkkitutkimuksen pohjalta luodaan tehokas linkkistrategia sivuston auktoriteetin ja hakukonelöydettävyyden parantamiseksi.

Strateginen SEO 📈

Miksi SEO on tärkeä osa jokaista liiketoimintaa?

Hakukoneoptimointi on olennainen osa digitaalista markkinointia. Tänä päivänä sen ei enää pitäisi olla vain yksittäinen projekti vaan kiinteä osa jokaista liiketoimintaa.

Ihmiset tekevät vuosittain miljardeja hakuja, enenevissä määrin myös kaupallisessa mielessä löytääkseen tietoa tuotteista ja palveluista.

Haut ovat brändien ensisijainen liikenteen lähde

Hakuja täydennetään muun muassa:

Hakutulokset ovat kuitenkin viime vuosien aikana kehittyneet siten, että Google pyrkii vastaamaan suoraan käyttäjän tekemään hakukyselyyn.

Tämä tarkoittaa, ettei kävijän välttämättä tarvitse siirtyä aihetta käsittelevälle sisältösivulle.

Alla oleva kuvakaappaus on hyvä esimerkki siitä, mitä tällä tarkoitetaan: kysyjä saa suoraan tietoonsa, kuinka monta majakkaa Suomessa on.

hakukoneoptimointi

Tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, etteikö näin suorille kysymyksille välttämättä kannattaisi tuottaa sisältöjä tai etteikö hakukoneoptimointi kannattaisi.

Erilaiset SERP-tulokset ja tietopaneelit (kuten ”Ihmiset kysyvät myös”) voivat lisätä sisältöjesi näkyvyyttä ja tarjota siten käyttäjille lisätietoa yrityksestäsi ja palveluistasi. Tai vaikka kirjoittamastasi artikkelista Suomen majakoista.

SEO-strategia on SEO-työn perusta

Hakukoneoptimointi on aina tavoitteellista tekemistä, ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan strategia.

SEO-strategiassa määritellään, mitä ja millaisia sisältöjä sivustolle tuotetaan ja mille avainsanoille ne kirjoitetaan.

Yksittäiset artikkelit ovat historiaa, minkä vuoksi sivuston sisällöt tulee rakentaa sisältöhubeina ja muotoilla Pillar page -tyylin mukaan.

Miten MUM vaikuttaa SEO-sisällöntuotantoon? Uusia tuotteita ja palveluita lanseerataan koko ajan. Sisällöntuotannon näkökulmasta jokaisen sisältöjä kirjoittavan tulisikin miettiä, mitä uudesta tuotteesta tai palvelusta todennäköisesti tullaan kysymään. Lisäksi näille kysymyksillä tulee tarjota valmiita vastauksia. Yksi pitkä informatiivinen julkaisu onkin järkevämpää palastella aiheklustereiksi, jolla voidaan vastata mahdollisimman moniin aihetta käsitteleviin julkaisuihin. Tehokkaiden avainsanojen paino pysyy kuitenkin entisellään. Googlen antamassa esimerkissä, jossa käyttäjä hakee tietoa akryylitaulun maalaamisesta, tuloshaussa tullaan jatkossa nostamaan uusia sisältönostoja, jotka tarjoavat rinnaisteista sisältöä haetulle aiheelle. Näitä rinnasteisia aiheita voivat esimerkiksi olla taiteilijat, jotka jo tekevät akryylitauluja, sekä kaupat, jotka myyvät tarvikkeita akryylitaulujen maalaamiseen. Vuonna 2022 onkin tärkeä varmistaa, että käytössäsi on huolellisesti suunniteltu avainsana-strategia.  Kuva lainattu: blog.google MUMin (Multitask Unified Model) avulla haettille sisällöille voidaan siis tarjoa entistä enemmän aihetta käsitteleviä muita ideoita, mitkä omalta osaltaan tarkentavat ja laajentavat tehtyjä hakuja ja siten myös hakutuloksia. Akryylitaulu-esimerkissä rinnasteisia sisältöjä voivat olla myös kokonaan uudet ja toisenlaiset maalaustekniikat. Inspiraatio-sisällölle on siis entistä enemmän kysyntää vuonna 2022!

Hakukoneoptimointi vuonna 2024

Tulevaisuuden Google-haut käyttävät tekoälyä tarjotakseen ihmisille entistä parempia sisältöjä. Näin siksi, että meille on koko ajan tarjolla entistä enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa.

Tekoälyn edistyminen tulee siis väistämättä muuttamaan radikaalisti sitä tapaa, jolla haemme tietoa. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kiinnostavia lukuja SEO:sta

 • Google on maailman suurin hakukone 92,18%% osuudella hauista. (Oberlo)
 • 68% kaikesta liikenteestä alkaa hauilla. (BrightEdge)
 • Mobiilihaut kattavat 58.03% kaikista hauista. (StatCounter)
 • 50% kaikista hauista on pituudeltaan neljä (4) sanaa tai enemmän. (WordStream)
 • 53% kaikesta liikenteestä syntyy orgaanisesti, ja maksetun mainonnan osuus on vain 27%. (HigherVisibility)
 • Yli 25% käyttäjistä klikkaa Googlen ensimmäistä tulosta. (Search Engine Journal)
 • Viisi ensimmäistä tulosta (sijat 1-5) saavat 67,6% kaikista klikeistä. (Zero Web Limit)
 • 97% ensimmäiselle tulossivulle päässeistä artikkeleista sisältävät vähintään yhden kuvan. (SEO Tribunal)
 • Yritykset, joilla on blogi, ansaitsevat 434% enemmän indeksoituneita sisältöjä. (HubSpot)
 • Artikkelit, joiden H1-otsikko on 7 sanaa tai vähemmän (kuitenkin alle 14 sanaa) saavat 36% paremman näkyvyyden. (Semrush)

Yleisimmät SEO-kysymykset ☝️

Mitä hakukoneoptimointi tarkoittaa?

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization eli SEO) tarkoittaa verkkosivuston sisäisesti (On-page SEO) ja ulkoisesti (Off-page SEO) toteuttavia toimenpiteitä, joiden avulla sivustolla on mahdollisuus nousta Googlen tuloshaun parhailla sijoituksille niillä avainsanoilla, jotka ovat liiketoiminnalle tärkeimpiä.

Erilaiset SEO asetukset määrittävät tarvittavia toimenpiteitä ja näistä asetuksista pääset lukemaan tästö SEO oppaasta.

Miten hakukoneoptimointi toimii?

SEO eli hakukoneoptimointi toimii siten, että sisältöjä ja sivuston rakennetta korjataan Googlen antamien parhaiden käytäntöjen mukaan.

Googlella ja brändeillä on siis sama tehtävä: palvella tiedonhakijaa mahdollisimman hyvillä ja osuvilla sisällöillä. Ja juuri siksi SEO:n avulla pyritään parantamaan verkkosivun orgaanisen liikenteen määrää ja laatua.

SEO jaotellaan kolmeen osa-alueeseen:

 • Tekninen SEO
 • Sivustolla tapahtuva optimointi (On-page SEO)
 • Sivujen ulkopuolella tapahtuva optimointi (Off-page SEO)

hakukoneoptimointi ja seo asetukset

Kuinka monta hakukonetta on olemassa?

Tiesitkö, että YouTube on maailman toiseksi suurin ja suosituin hakukone? Ja että maailmasta löytyy muitakin hakukoneita kuin Google?

Entä tiedätkö, mikä on ollut hakonemaailman suurin moka tai miten Googlesta kasvoi maailman suurin hakukone? Jos et, lue tämä artikkeli!

Suosituimmat hakukoneet vuonna 2024

Mikä on sivuston hakukoneoptimoinnin ensimmäinen vaihe?

Hakukoneoptimoinnin ensimmäinen vaihe on todella tärkeä: sinun pitää varmistaa, että hakubotit pääsevät tutkimaan verkkosivustosi sisältöä esteittä.

Hyvätkään sisällöt eivät pelasta eikä avainsanoilla ole väliä, jos sivusto ei toimi moitteetta kaikilla päätelaitteilla ja sen koodi ei ole eheää. Tämä voi siis tarkoittaa, että sivusto pitää uusia tai sen rakennetta pitää vähintäänkin korjata.

Paras tapa tutkia sivuston toimivuutta on luoda ilmainen Google Search Console -tili.

Kuinka paljon Googlen tulokset saavat klikkejä?

Luku saattaa yllättää; edes paras sija ei saa kaikkia klikkejä (CTR). Ja sen vuoksi on tärkeä löytyä useilla avainsanoilla Googlen kärjestä.

Klikkimäärät vaihtelevat voittavan SERP-tyypin mukaan, mutta nämä luvut antavat kuitenkin suuntaa:

 1. parhaan orgaanisen sijoituksen CTR on 28,5%
 2. sijoituksen CTR on enää 15,7%
 3. sijoituksen CTR on vain 11%.

Googlen ensimmäinen sija

SEO vs. SEM

Otetaan esimerkki:

Talvirenkaat-sanalla haetaan kuukaudessa 12 100 kertaa.

Jos Googlen #1 sijoitus saa noin 20% klikeistä, tuo 20% olisi talvirenkaat-sanan hakumäärästä 2 420.

Jos sinulla olisi rengasliike, ja jos löytyisit talvirenkaat-avainsanalla Googlen ykköspaikalta, voisit ansaita kuukausittain 2 420 orgaanista kävijää sivustollesi.

Luku on ihan huima.

Mieti myös säästöjä:

Jos mainosklikki maksaisi euron, maksaisit tästä näkyvyydestä 2 420 euroa.

Jos klikkihinta olisi 50 senttiä, maksaisit siltikin vielä 1 210 euroa.

Ja jos pääsisit todella edulliseen klikkihintaan (10-30 snt), summa laskisi vielä vähän lisää, MUTTA kävijöitä tulisi sivustolle vain silloin, kun mainostat

Ogaaniset tulokset ovat aina kustannustehokkaampia ja myös pitkäikäisempiä.

hakukoneoptimointi

Miksi optimointi kannattaa?

Hakukoneoptimoidut sisällöt nostavat SEO-sisällöt Googlen parhaille paikoille ilman mainosrahaa eli SEM-markkinointia.

Hakukoneoptimoitujen sisältöjen lyömätön etu piilee siinä, että ne tuovat kävijäliikennettä myös silloin, kun sivustolle ei aktiivisesti tuoteta uutta sisältöä.

Tämä sivu kannattaa pinnata suosikkeihin, sillä päivitämme sisältöjä kaiken aikaa; lisäämme jatkuvalla tahdilla vinkkejä ja linkkejä, joita julkaisemme myös SEO-blogin puolella.

Kuten huomaat, SEO pitää sisällään paljon, ja tämäkin opas kaipaa vielä täydennystä.

Tarkoituksenamme on ei vähempää kuin tarjota suomeksi kaikki tärkeä tieto yhdestä osoitteesta, sillä kuten alussa mainitsimme, kaikki tieto on joka tapauksessa kaikkien saatavilla.

Miksi emme helpottaisi selailuun kuluvaa aikaa ja parsisi kaikkea tietoa yhdeksi tehokkaaksi SEO-oppaaksi!

Jos koet, että haluat syventää osaamistasi entisestään, tutustu SEO-kursseihimme: