Numeraaliset

301-uudelleenohjaus tarkoittaa pysyvää uudelleenohjausta sivulle, jonka URLia on muutettu, tai sivua, joka on siirretty.

302-uudelleenohjaus tarkoittaa väliaikaista uudelleenohjausta (esimerkiksi kampanjasivulle). Huomioi, etteivät 302-ohjaukset kerrytä ”link juicea”.

404-sivu (not found), eli virhesivu tulee esiin silloin, kun käyttäjä päätyy sivulle, jota ei enää ole olemassa.

A

Algoritmi eli Googlen päivitys tarkoittaa tietyin väliajoin tehtäviä muutoksia siihen, miten sisältöjä indeksoidaan.

ALT-text on kuvalle määritettävä hakukoneoptimoitu tiedostonimi. Ilman ALT-tekstiä kuva ei voi nousta Googlen kuvahakuun.

AMP (Accelerated Mobile Pages) on teknologia, jonka avulla pyritään nopeuttamaan verkkosivujen mobiilikäyttöä luomalla niistä riisutut eli nopeasti latautuvat mobiiliversiot.

Ankkuriteksti (Anchor Text) on klikattava teksti eli hyperlinkki. Ankkuritekstejä käytetään laajan sisällön eri osioiden välillä navigoimiseen sekä yhtenä sisällöllisen hakukoneoptimoinnin keinona.

API (Application Programming Interface) tarkoittaa ohjelmointirajapintaa, joka mahdollistaa yhden tai useamman sovelluksen keskustelun ja keskinäisen datan vaihdon.

Avainsanat ohjaavat kaikkea hakuliikennettä. Ne todennetaan avainsanatutkimuksen avulla.

B

B2B, eli ”b to b”, eli ”business to business”. B2B-markkinointi tarkoittaa siis bisnekseltä toiselle bisnekselle suunnattua markkinointia.

B2C, eli ”b to c”, eli ”business to consumer”. B2C-markkinointi tarkoittaa yritykseltä kuluttajille suunnattua markkinointia.

Backlink on yhtä kuin hyperlinkki, joka ohjaa omalle sivustollesi joltain muulta (ulkoiselta) sivustolta.

Baidu on kiinankielinen hakukone, joka muistuttaa hyvin paljon Googlea.

Bing on Microsoftin kehittämä ja omistama hakukone, jonka globaalin markkinaosuuden on arvioitu olevan alle 3% (vrt. Googlen noin 92%).

Black Hat SEO tarkoittaa aggressiivista strategiaa, joka ei noudata hakukonekäytäntöjä ja Googlen ohjeita. Black Hat SEO voi tarkoittaa tekstin piilottamista verkkosivustolla, avainsanojen ylikäyttöä, roskapostilinkkien viljelemistä, jne. Älä koskaan tee Black Hat SEO:ta!

Branded Keywords tarkoittaa avainsanoja, jotka sisältävät brändinimen.

C

Canonical Tag, eli Canonical-tagi on Googlen kehittämä tagi, jonka avulla hakukoneille osoitetaan verkkosivuston useilla sivuilla olevan saman sisällön ensisijainen sivu. Tagi toimii myös eri verkkosivustojen välillä, joista löytyy sama sisältö.

Cookie, eli eväste tai keksi on sivuilla vierailevan koneelle tallennettu pienikokoinen tiedosto. Tiedoston avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa, onko käyttäjä vieraillut sivustolla aiemmin.

Crawl tarkoittaa kolmannen osapuolen sovelluksen käyttämistä verkkosivuston tietojen keräämiseen, joita voivat olla statuskoodit (200, 301, 404) ja SEO-elementit, kuten otsikot ja metakuvaukset.

CRO (Conversion Rate Optimization) tunnetaan paremmin nimellä konversio-optimointi, joka tarkoittaa sivun ja sivuston kehittämistä niin että mahdollisimman moni sivun kävijöistä toimii toivotulla tavalla.

CTA (Call to Action) on toimintakehote, jolla ohjataan käyttäjä eteenpäin: Lataa opas / Lue lisää / jne. CTA voi olla painike tai tekstilinkki.

CTR (Click Through Rate) on se prosenttiluku, jolla käyttäjät napsauttavat verkkosivustoa maksuttomista tai maksullisista hakutuloksista. Napsautussuhde on tapa mitata otsikon ja kuvauksen tehokkuutta.

D

DA (Domain Authority) kertoo sivuston auktoriteetin Mozin silmissä. DA-luku ei siis ole näkyvyystekijä (ranking factor) vaan ainoastaan Mozin luoma oma arvio domainin kunnosta.

Dead Link eli hyperlinkki, joka on rikki ja jolla ohjataan sivulle, jota ei enää ole. Kuolleilla linkeillä voi olla negatiivinen vaikutus hakukoneoptimointiin.

Disavow on Googlen ilmainen työkalu, jolla voidaan hallinnoida sivuston linkkiprofiilia Google Search Consolessa. Disavowilla voidaan esimerkiksi poistaa roskalinkkejä, yksittäisiä domaineja ja/tai esimerkiksi IP-osoitteita, joiden ei haluta tulevan huomioiduksi omassa backlink-profiilissa.

Duplicate Content eli tuplasisältö on jokaisen sivuston kauhistus. Sisällön tulee aina olla uniikkia, eli älä viljele samaa sisältöä monilla eri sivuilla ja/tai URLeissa.

E

eCommerce SEO eli SEO-kampanja tai hakukoneoptimointitaktiikka, joka toteutetaan erityisesti verkkokauppabrändin, kategoriasivun tai tuotesivujen sijoituksen parantamiseksi. Usein verkkokaupan SEO-kampanja keskittyy tuotteen nimeen tai tuotteen SKU-avainsanoihin.

E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) eli suomeksi asiantuntijuus, auktoriteetti ja luotettavuus on yksi tärkeimmistä Googlen antamista sisällön laadun ohjeistuksista.

Engagement Rate kertoo yksittäisen julkaisun (some-postauksen) sitoutumisasteen käyttäjätasolla.

F

First Party Data (1st party data) tarkoittaa ensimmäisen osapuolen dataa eli itse kerättyä omaa dataa (esim. verkkosivuston kävijäseuranta).

Fresh Content eli uusi ja alati päivittyvä hyvä sisältö; myös verkkosivusto, jota päivitetään jatkuvasti (viikoittain tai kuukausittain).

FTP eli tiedostonsiirtoprotokolla, jota käytetään tiedostojen siirtämiseen tietokoneelle, verkkoon tai verkkosivustoon ja niistä pois.

G

GA (Google Analytics) on Googlen ilmainen analytiikkatyökalu verkkosivujen kävijäseurantaan.

Google My Business (GMB) on Googlen ilmainen palvelu, jossa käyttäjä pystyy vaikuttamaan oman toiminnan näkyvyyteen Googlen hakutuloksissa.

Google Search Console (aiemmin Google Webmaster Tool) on Googlen ilmainen työkalu, jonka avulla voidaan optimoinnin lisäksi tarkistaa ja ylläpitää sivuston indeksoitumista.

Google Tag Managerin (GTM) avulla hallinnoidaan verkkosivuston tägejä eli koodinpätkiä, joita hyödynnetään esimerkiksi web-analytiikassa.

H

H1, eli Heading One, on sisältösivun pääotsikkotyyppi ja SEO-elementti. H1:lle alisteisia otsikoita ovat H2, H3, H4 jne.

Hakukoneoptimointi tarkoittaa kaikkia verkkosivustolle tehtäviä toimenpiteitä orgaanisen liikenteen ja hakunäkyvyyden kasvattamisen tueksi.

Heatmap, suomeksi ”kuumakartta”, on työkalu, jolla visualisoidaan sivustolta kerättyä dataa.

HTML (Hypertext Markup Language) on koodi verkkosivustojen luomiseen ja merkitsemiseen sisällöllä, grafiikalla, linkeillä ja kuvilla.

I

Inbound Link, ulkopuolinen linkki, joka ohjaa toiselta verkkosivustolta sinun verkkosivustollesi.

Internal Link tarkoittaa oman verkkosivuston sisäistä linkkiä sivustollasi julkaistuun artikkeliin, tuotteeseen, sisältösivuun tai vaikka blogiin.

INP eli Interaction To Next Paint on Googlen Core Web Vitalsien uusin mittari. Lue aiheesta lisää täällä.

IP Address (IP = Internet Protocol) on Internet-protokolla eli sääntöjoukko, joka säätelee Internetissä tai paikallisessa verkossa lähetettyjen tietojen muotoa. IP-osoitteet ovat tunnisteita, joiden avulla tietoja voidaan lähettää verkossa olevien laitteiden välillä.

K

Keyword Not Provided tarkoittaa Google Analyticsissa niitä orgaanisia hakuja käyttäjille, jotka ovat kirjautuneet Google-tiliinsä ja joita ei sen vuoksi voida kerätä.

Konversio on yhtä kuin ennalta määritelty ja mitattava toimenpide, jonka kävijän halutaan suorittavan sivustolla. Konversioita voivat esimerkiksi olla verkkokauppaostos, yhteydenotto, webinaari-ilmoittautuminen tai oppaan lataus.

KPI (Key performance indicator) tarkoittaa valittua mittaria, jolla mitataan tärkeän asian ja/tai tavoitteen edistymistä.

Kuolleet sivut tarkoittavat oman sivuston sisältösivuja, joista ei ohjaa eteenpäin yhtään oman sivuston sisäistä eikä ulkoista, toiselle sivustolle osoittavaa linkkiä.

L

Landing Page eli verkkosivuston yksi laskeutumissivu, joka on jollain tapaa erityinen, kuten esimerkiksi jollekin avainsanalle optimoitu, sekä sivu, jolla on jokin toimintakehotus, jonka käyttäjät voivat suorittaa (lataa opas, liity postituslistalle, jne.)

Link Building eli linkkisuunnitelma, jossa linkkejä tavoitellaan omille sivuille muilta verkkosivuilta.

Link Farming lukeutuu Black hat SEO:n metodeihin. Sen avulla pyritään “farmaamaan” mahdollisimman paljon linkkejä eri domaineista. Lue lisää linkkiframauksesta tästä artikkelista.

M

Meta Description eli meta-kuvaus on tiivis, noin 160 merkin pituinen kuvaus ko. sisältösivusta. Meta-kuvaus näkyy Googlen hakutuloksissa SEO titlen alla.

MUM (Multitask Unified Model) muuttaa hakukoneiden maailmaa vuonna 2022.

N

Nofollow on linkki, joka tarkoittaa verkkosivustolle johtavaa hyperlinkkiä, jota hakukoneiden crawlerit eivät seuraavat. Nofollow-attribuutti on siis yhtä kuin hakukoneille esitetty viesti: ”Älä seuraa tätä linkkiä”

O

Off-page SEO tarkoittaa sivuston ulkoisia SEO-toimenpiteitä.

On-page SEO tarkoittaa sivuston sisäisiä SEO-toimenpiteitä.

Organic Search Results tarkoittaa orgaanisia hakutuloksia, jotka löytyvät Googlen tulossivulta (ja mieluiten parhailta paikoilta).

Orvot sivut tarkoittavat oman sivuston sisältösivuja, joille ei osoita yhtään oman sivuston sisäistä linkkiä.

Outbound Link on linkki toiselle verkkosivustolle.

Outreach tarkoittaa tilannetta, jossa sivuston edustaja lähestyy toisen sivuston edustajaa, tavoitteenaan saada backlink omalle sivustolleen ko. sivustolta.

P

Page Authority (PA) tarkoittaa yksittäisen sisältösivun auktoriteettia eli vahvuutta hakukoneiden silmissä.

PageRank on Googlen luoma ranking, jolla se luokittelee sivustolle johtavien linkkien laadun ja määrän, mikä puolestaan auttaa määrittämään verkkotunnuksen auktoriteetin asteikolla 0-10 (10 on korkein).

R

Robots.txt on tiedosto, jolla kerrotaan hakukoneille ja hakuboteille, mitkä sivuston sisällöt tulee ja ei tule indeksoida. Robots.txt-tiedostolla voidaan esimerkiksi poistaa salasanan takana olevat sisällöt indeksoitumasta Googleen (koska ne eivät indeksoituisi muutoinkaan).

S

Schema (Schema markup) on teknologia, jonka avulla jäsennetään verkkosivun tietoja. Scheman avulla määritetään, mitä tietoja hakutuloksissa näkyy, kuten esimerkiksi: tuotteen hinta, brändinimi, tähtiarvostelu, jne. Kaikki merkintätavat löytyvät schema.org-sivustolta.

SEA (Search Engine Advertising) tarkoittaa mediabudjettia vaativaa hakusanamainontaa. SEAa toteutetaan Googlen ja muiden hakukoneiden mainostyökaluilla (ei kilpaile SEO:n kanssa).

SEM (Search Engine Marketing) tarkoittaa maksettua hakukonemarkkinointia.

SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa hakukoneoptimointia, jonka avulla kasvatetaan sivuston orgaanista löydettävyyttä.

SEO-title on Googlen hakutuloksissa näkyvä sisältösivun otsikko.

SERP (Search Engine Results Page) tarkoittaa hakukoneen sivunäkymää tuloksissa, kun käyttäjä esimerkiksi etsii Googlesta tietoa tietyllä avainsanalla.

Sisäinen linkitys tarkoittaa oman sivuston sisällä käytettäviä linkkejä.

Sitemap (eli sitemap.xml) on sivuston ”luuranko” eli tiedosto, jossa on listattu sivuston merkityksellisten sisältöjen osoitteet, jotta hakukoneet voivat löytää ne helposti.

U

UGC (User Generated Content) tarkoittaa käyttäjien luomaan sisältöä.

URL (Uniform Resource Locator) on yksittäisen verkkosivunäkymän osoite, kuten esimerkiksi https://domain.fi/sivun-nimi

Y

Yandex Search on maailman suosituin venäjänkielinen hakukone.

YMYL (Your Money Your Life) tarkoittaa Googlen silmissä niitä verkkosivustoja, jotka käsittelevät henkilön talouteen tai terveyteen vaikuttavia ja liittyviä aiheita (rahoitus, terveys, hyvinvointi, vakuutukset), eli aiheita, joissa väärä tieto voi olla lukijalle jopa hengenvaarallista. Google tarkastelee näitä verkkosivuja todella kriittisesti EAT:n avulla.